Interview mit Charismasters Felix Fors

Onlinekurs Videokonferenzing https://yvonnedebark.de/videokonferenz/

Youtube Yvonne: https://www.youtube.com/channel/UCVNCFAQ2P7twoSVkEM9oT4g?view_as=subscriber

E-Mail Yvonne: office@yvonnedebark.de

E-Mail Felix: felix@charismasters.de

Podcast: Charismasters: Körpersprache,Kommunikation und Charisma
https://open.spotify.com/show/48bphhvK1T2wM6jGHGgTuK
Instagram: @charismasters_official
https://www.instagram.com/charismasters_official
Youtube: Charismasters: Körpersprache und Charisma
Direktlink: https://www.youtube.com/channel/UCKvU0AAYznn_v9T7RGDsTkw